Charakterystyka i rodzaje odkuwek
Ciekawe

Charakterystyka i rodzaje odkuwek

Odkuwka to termin stosowany podczas opisywania metalowych produktów otrzymywanych w następstwie procesu kucia. Może być zarówno matrycowa, jak i swobodna w zależności od tego, jaka technologia obróbki została zastosowana.

Odkuwka matrycowa jest produktem tak zwanego kucia matrycowego, a więc tego, które wykorzystuje młoty matrycowe, prasy oraz walce kuźnicze. Odkuwki swobodne są wynikiem kucia swobodnego. Do pewnego momentu było ono wykonywane ręcznie, dziś jednak także w tym przypadku możemy mówić o zastosowaniu młotów oraz pras.

Trudno jednoznacznie ocenić, które odkuwki mogą być bardziej atrakcyjne. Często zwraca się jednak uwagę na to, że to właśnie kucie matrycowe umożliwia zachowanie wysokiej jakości odkuwek z uwagi na ich własności. Takie odkuwki mogą zwracać na siebie uwagę ze względu na bardzo skomplikowane kształty, których uzyskanie w przypadku kucia swobodnego jest bez porównania trudniejsze. Tak odkuwki, jak i końcówka cylindra to rozwiązania, które można zamawiać bezpośrednio w kuźniach.

Jeżeli jesteś zainteresowany, to zapoznaj się ze szczegółową oferta na kuzniaosowiec.pl.