Czy możliwe jest unieważnienie WIBOR-u
Ciekawe

Czy możliwe jest unieważnienie WIBOR-u?

We wnętrzu systemu finansowego pojawia się wskaźnik WIBOR. Ten wskaźnik determinuje stawki procentowe dla międzybankowych kredytów i hipotek. Jednakże, w ostatnich czasach pojawiły się wokół niego wątpliwości.

Jakie tajemnice skrywa WIBOR? Pytanie rozbrzmiało jeszcze donośniej po wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach w 2022 roku. Wtedy to WIBOR został na chwilę usunięty z umów kredytowych, a raty kredytowe klienta zmalały.

Czy możliwe jest unieważnienie WIBOR-u?

Tak, unieważnienie WIBOR-u jest możliwe pod pewnymi warunkami. Może to wynikać z układów bankowych, gdy stawki są manipulowane dla zysków lub z samych wad wskaźnika. Powodem mogą być także wątpliwości co do sposobu ustalania stóp procentowych przy pomocy tego wskaźnika.

Chcesz zaoszczędzić na kredycie hipotecznym? Możliwe unieważnienie WIBORu.

Gdyby WIBOR został unieważniony, oznaczałoby to nowy rozdział w świecie kredytów. Konieczne byłoby wprowadzenie nowego klucza lub całkiem nowego systemu, co z kolei wymagałoby zmiany w umowach już zawartych, opartych na WIBOR-ze.

Jeśli masz wątpliwości, czy twoja umowa jest w porządku, umów się na konsultację z prawnikiem.