Jak ATEX wpływa na zakup urządzeń dla górnictwa?
Technologia

Jak ATEX wpływa na zakup urządzeń dla górnictwa?

ATEX to dyrektywa Unii Europejskiej mająca szczególnie duże znaczenie zarówno dla producentów narzędzi wykorzystywanych w górnictwie, jak i dla osób wchodzących w ich posiadanie.

ATEX definiuje wymagania, jakie muszą spełniać wszystkie te rozwiązania, które znajdują zastosowanie w strefie, w której mamy do czynienia z zagrożeniem wybuchem. Takimi rozwiązaniami są choćby sprzęgła z wkładką duraflex składające się nie tylko z dwóch piast, ale również z elastycznej wkładki umożliwiającej optymalną współpracę również wtedy, gdy mamy do czynienia z brakiem dokładności przy wyosiowaniu wałów urządzenia napędzanego oraz silnika. Sytuacja przedstawia się podobnie w przypadku sprzęgieł rotofluid.

Znaczenie doktryny jest ogromne. Nie sposób odmówić jej wpływu także na ludzkie zdrowie i życie. Niestety, bardzo często można odnieść wrażenie, że nie jest ono doceniane tak, jak być powinno. Warto mieć to więc na uwadze w momencie zakupu sprzęgieł, wiertarek i innych urządzeń tak, aby nie potęgować ryzyka, które w strefie zagrożonej wybuchem samo w sobie nie jest przecież małe.