Mięśniaki – specyfika i leczenie
Zdrowie i uroda

Mięśniaki – specyfika i leczenie

Informacja o zdiagnozowaniu obecności mięśniaków w macicy zwykle wywołuje niepokój i pytanie o to, jaki sposób ich leczenia może okazać się najskuteczniejszy. Nietrudno się domyślić, że nie ma na nie jednej odpowiedzi.

Mięśniaki i ich specyfika

Choć mięśniaków nie wolno lekceważyć, należy też pamiętać o tym, że wybór odpowiedniej metody ich leczenia nie zawsze bazuje na tych samych czynnikach. W pierwszej kolejności zwraca się uwagę na to, że sama ich obecność nie zawsze wpływa w jednakowy sposób na organizm. Mięśniaki macicy są więc analizowane przez lekarza pod kątem ich wielkości, liczby i umiejscowienia. Pacjentka jest też zwykle pytana o to, jakie ma plany rozrodcze, bo i one mogą mieć wpływ na zaproponowany sposób leczenia. Co ważne, jeśli mięśniaki nie powodują żadnych objawów, ich leczenie nie jest konieczne. Nawet w takim przypadku nie zaleca się jednak z rezygnacji z ich obserwacji. Ta pozwala na lepsze zapoznanie się ze specyfiką schorzenia oraz na podjęcie konkretnych działań, jeśli zostanie zaobserwowany ich nagły wzrost.